SALAMANCA EN LA VIA DE LA PLATA

CAMINO DE SANTIAGO

Asociación peregrina y de senderismo de Salamanca


Fotos " sierra de bejar media ladera "


Imagen

63fc86081e955ee12be695aec877a0b463fc86081e955ee12be695aec877a0b4

Imagen

Ea3bdffc4345f8aa67e2dedcafe32441Ea3bdffc4345f8aa67e2dedcafe32441

Imagen

03c3bad6ec549acf2af0e1b1dc1d16be03c3bad6ec549acf2af0e1b1dc1d16be

Imagen

76b41353ac1eabece159d74c44627a0f76b41353ac1eabece159d74c44627a0f

Imagen

85f9ce93a97ca3f5b8e1ba041bab043b85f9ce93a97ca3f5b8e1ba041bab043b

Imagen

3f4b7b30b1dd2c74dcf49f5cc4aeb55c3f4b7b30b1dd2c74dcf49f5cc4aeb55c

Imagen

7350abc9371546173517ea74aa90e5c27350abc9371546173517ea74aa90e5c2

Imagen

9a5c2924012fc2eaba1a3442d28cef419a5c2924012fc2eaba1a3442d28cef41

Imagen

7241ddb56c811dd7ce1850ca785da3d67241ddb56c811dd7ce1850ca785da3d6

Imagen

9f3493b229d28a1a3ac60856252deb409f3493b229d28a1a3ac60856252deb40

Imagen

7a9281217db493666f87f4857deecf997a9281217db493666f87f4857deecf99

Imagen

Aa2fd3f7e5fa73a605a1a312538810bcAa2fd3f7e5fa73a605a1a312538810bc

Imagen

83c1b9099a1d3b7bb19b7e7e843e5c2983c1b9099a1d3b7bb19b7e7e843e5c29

Imagen

175290632fb082790e8eaff6585e0b20175290632fb082790e8eaff6585e0b20

Imagen

6414fb47540dbeb6c60a3b3faab043556414fb47540dbeb6c60a3b3faab04355

Imagen

5e39cae4160b753a6577680548a8046f5e39cae4160b753a6577680548a8046f

Imagen

Imagen

770e907c522e988808b84ea828dbd0d0770e907c522e988808b84ea828dbd0d0